ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

8ΤΕΜΑΧΙΩΝ
12ΟΖ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ

56ΣΕΤ/ΚΙΒΩΤΙΟ
16ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ