ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

8ΤΕΜΑΧΙΩΝ
12ΟΖ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

56ΣΕΤ/ΚΙΒΩΤΙΟ
16ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ