ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

8ΤΕΜΑΧΙΩΝ
8ΟΖ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ

70ΣΕΤ/ΚΙΒΩΤΙΟ
16ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ