ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

8ΤΕΜΑΧΙΩΝ
8ΟΖ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

70ΣΕΤ/ΚΙΒΩΤΙΟ
16ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ