ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

8ΤΕΜΑΧΙΩΝ
12OZ ΓΙΑ ΚΡΥΟ

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

80ΣΕΤ/ΚΙΒΩΤΙΟ
16ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ