ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

8ΤΕΜΑΧΙΩΝ
12OZ ΓΙΑ ΚΡΥΟ

80ΣΕΤ/ΚΙΒΩΤΙΟ
16ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ