ΣΕΤ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

25ΤΕΜΑΧΙΩΝ
4OZ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ

80 ΣΕΤ/ΚΙΒΩΤΙΟ
25ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ