ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ ΛΕΥΚΟ

48 ΚΥΒΩΝ

26 ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ
90 ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ