ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ 48 ΚΥΒΩΝ

48 ΚΥΒΩΝ

26 ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ
90 ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ