ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ

ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ

ΑΤΥΠΩΤΗ
14mX30cm

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

12 ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ
24 ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ