ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ

ΑΤΥΠΩΤΗ
14mX30cm

12 ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ
24 ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ