ΚΕΡΙ ΑΦΙΕΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

150 ΗΜΕΡΩΝ

30ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ
60ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ