ΚΕΡΙ ΑΦΙΕΡΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ

20ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ
60ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ