ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
100ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΟΥΤΙ

10ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ
96ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ