ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ

ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ
100ΤΕΜ
SMALL/MEDIUM/LARGE

10ΤΕΜ/ΚΙΒ
80ΚΙΒ/ΠΑΛ