ΚΕΡΙ ΡΕΣΩ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ CUP 30ΤΜΧ

ΚΑΥΣΗ: 6 ΩΡΕΣ

12 ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ
84 ΚΙΒ/ΠΑΛΕΤΑ