ΚΕΡΙΑ ΚΟΡΜΟΙ

sw80/90-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
Ø 7,8 cm
9 cm
~320 g
~38 h
sw60/150-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
Ø 5,8 cm
15 cm
~330 g
~48 h
sw70/150-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
Ø 6,8 cm
15 cm
~450 g
~66 h
sw60/100-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
Ø 5,8 cm
10 cm
~210 g
~30 h
sw60/120-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
Ø 5,8 cm
12 cm
~260 g
~38 h
sw60/120-060
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
~38 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 6
12cm
~260 gr
sw60/150-060
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
~48 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 6
15cm
~330 gr
sw70/120-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
~50 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 7 cm
12 cm
~350 gr
sw80/150-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
~66 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 8 cm
15 cm
~600 gr
sw80/200-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
~90 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 8
20cm
~800 gr
sw80/250-011
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΕΚΡΟΥ
~160 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 8
25cm
~1000 gr
sw80/150-070
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΓΚΡΙ
~66 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 8
15cm
~600 gr
sw80/200-070
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΓΚΡΙ
~90 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 8
20cm
~800 gr
sw80/250-070
ΚΕΡΙ ΚΟΡΜΟΣ
ΓΚΡΙ
~160 h
ΩΡΕΣ ΚΑΥΣΗΣ
Ø 8
25cm
~1000 gr

6 ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ